/
/
تعویض باتری خودرو در منزل

تعویض باتری خودرو در منزل

نوشته شده توسط مجتبی اسداله زاده در تاریخ 1399/02/19 در دسته خودرو
دستور العمل کلی تعویض باتری خودرو در منزل که مورد تایید تمامی متخصصان خودرو است

دستور العمل کلی تعویض باتری خودرو در منزل :

 

مرحله 1 :
کابل منفی ( اتصال بدنه ) باتری به وسیله پیچ ولت فلزی به ترمینال منفی آن متصل شده است.

با استفاده از آچار بکس پیچ اتصال بست کابل به ترمینال باتری را باز کنید. 

سپس کابل منفی را از باتری جدا کنید.

 

مرحله 2 :
کابل مثبت باتری نیز به وسیله پیچ و بست فلزی به ترمینال مثبت باتری متصل شده است.

پیچ نگهدارنده بست باتری را با استفاده از آچار بکس باز کنید.

کابل مثبت را از باتری خودرو جدا سازید.

 

مرحله 3 :
جعبه باتری توسط بست های مخصوص در روی بدنه خودرو ثابت نگهداشته می شود. 

تعویض باتری خودرو در منزلمعمولا از اتصال پیچ و مهره متصل نمودن آن ها به یکدیگر استفاده می شود.

به وسیله آچار بکس و یا آچار رینگی مهره های ثابت کننده اجزای بست نگهدارنده باتری را باز کنید.

 

مرحله 4 :
پس از باز کردن دو عدد مهره اتصال اجزای بست فلزی آن ها را از یکدیگر جدا کنید و در محل مناسبی قرار دهید.

 

مرحله 5 :
پس از آزاد کردن اتصالات، نگهدارنده باتری آن را از محل خودرو در روی بدنه خودرو خارج کنید.

در طراحی قاب ( جعبه باتری ) بسیاری از باتری های مورد استفاده در خودرو، دستگیره حمل و نقل، که امکان جابه جایی آسان باتری را فراهم می سازد، پیش بینی و نصب شده است.

 

مرحله 6 :
باتری را در محل مناسبی قرار دهید و از آن مراقبت کنید.

 

نظر خود را بیان کنید

نظرات ()