آدرس:آمل ابتدای بلوار ولایت جنب بانک مسکن ساختمان ایران طبقه سوم شرکت اوسا
تلفن شرکت:
011-44286775
شماره پشتیبانی:09909400065