ماده ۱ ; تعاریف و اصطلاحات اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

 

۱-۱- مشتری: افرادی که در اپلیکیشن(خدمات اوسا؛اوسا) اعلام نیاز به خدمات کرده اند.

 

۲-۱- متخصصین: افرادی که در اپلیکیشن(خدمات اوسا؛اوسا) برای انجام خدمات اعلام آمادگی کرده اند.

 

۳-۱- کاربر: شخصی است که با فناوری ارتباطی به اپلیکیشن(خدمات اوسا؛اوسا) متصل و از خدمات نرم افزاری(خدمات اوسا؛اوسا) بهرمند می‌شود.

 

۴-۱- کاربران: مشتری ها.

 

۵-۱- شرکت: ارائه دهندۀ سرویس(خدمات اوسا؛اوسا).

 

۶-۱-(خدمات اوسا؛اوسا) : سرویسی که شرکت(خدمات اوسا؛اوسا) ارائه می‌دهد.

 

۷-۱- حساب کاربری: حسابی است که افراد برای استفاده از سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) در نرم‌افزار(خدمات اوسا؛اوسا) ایجاد کرده‌اند.

 

۸-۱- اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود جهت استفاده از سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) دارند.

 

۹-۱- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران (مشتری ها) در اختیار(خدمات اوسا؛اوسا) قرار داده می‌شود مانند شماره تماس، اقامتگاه، پست الکترونیکی و غیره.

 

ماده ۲ ; استفاده از(خدمات اوسا؛اوسا)

 

۱-۲- متخصصین متعهد می‌شوند در حین ارائه خدمات(خدمات اوسا؛اوسا) از استعمال دخانیات و هرگونه فعالیت نامتعارف که موجب آزردگی مشتری شود امتناع کنند.

 

۲-۲- با استفاده از سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) کاربر می‌پذیرد که از(خدمات اوسا؛اوسا) برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. کاربر حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست همراه داشته باشد.

 

۳-۲- کاربر مشتری متعهد است در صورت داشتن هرگونه تقاضای نامتعارف و هر گونه پرنده یا حیوانات دیگر در منزل، موضوع را قبل از توافق بر انجام کار به کاربر (خدمات اوسا؛اوسا) اعلام کند در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست خدمت و عزیمت متخصصین(خدمات اوسا؛اوسا) به نقطه مبدا، مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده برعهدۀ مشتری است.

 

۴-۲- کاربر متعهد می‌شود هیچ‌گاه از سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) به صورتی که به(خدمات اوسا؛اوسا) یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکند.

 

۵-۲- کاربر می‌پذیرد که(خدمات اوسا؛اوسا) ممکن است از ارسالSMS پیامک به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربر می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از سرویس با مشکل مواجه شود.

 

۶-۲-(خدمات اوسا؛اوسا) ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر ارائه کند که با وارد کردن این کدها در برنامه، یا درصدی از هزینه خدمات کاسته یا درصدی از هزینه خدمات پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) اضافه می‌شود.

 

۷-۲- کاربر می‌پذیرد که اجازۀ انتقال یا فروش کد ها را به افراد دیگر ندارد. همچنین کاربر مجاز نیست این کدها را به صورت عمومی منتشر کند (حتی اگر(خدمات اوسا؛اوسا) در فضاهای عمومی این کد ها را منتشر کرده باشد) مگر اینکه(خدمات اوسا؛اوسا) رسماَ این اجازه را به آنها داده باشد.

 

۸-۲- کاربر می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که(خدمات اوسا؛اوسا) در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

 

۹-۲- کاربر می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه خدمات به آنها داده می‌شود ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

 

۱۰-۲- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) به عهدۀ کاربر است.

 

۱۱-۲- کاربر مشتری متعهد می شود که زمان حضور و جنسیت متخصصین(خدمات اوسا؛اوسا) مورد نظر را از قبل اعلام کند تا سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) بتواند با برنامه ریزی و طبق درخواست مشتری متخصص(خدمات اوسا؛اوسا) را به محل اعزام کند.

 

۱۲-۲- کاربر متعهد می‌شود پس از اتمام خدمات از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) ، از مشتریان یا متخصصین(خدمات اوسا؛اوسا) کسب کرده است هیچ‌گونه استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مشتریان یا متخصصین در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین(خدمات اوسا؛اوسا) خواهد بود. همچنین کاربر متعهد می‌شود در طول انجام خدمت، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مشتریان یا متخصصین در سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) ارائه شده است استفاده کند. استفادۀ کاربر از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

 

۱۳-۲- با استفاده از سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) کاربر می‌پذیرد که در حین انجام خدمت، سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاهای شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات شخصی و یا محصولات متعلق به دیگران خودداری کند.

 

۱۴-۲-کاربر متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در هنگام استفاده از سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) می باشد.

 

۱۵-۲- کاربر می‌پذیرد که متن حریم شخصی(خدمات اوسا؛اوسا) را مطالعه کرده است و بندهای ان مورد قبول وی می باشد.

 

۱۶-۲- کاربر می‌پذیرد که سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) خدمات نظافت نیست بلکه تنها یک خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مشتریان و متخصصین را جهت توافق بر انجام یک خدمت فراهم می‌کند. در سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) متخصص مختار است یک درخواست خدمت را بپذیرد یا رد کند، همچنین مشتری مختار است پس از ارسال درخواست خدمت، مشخص شدن متخصص و قبل از آغاز عزیمت متخصص به نقطه مبداء، خدمت را لغو کند یا خیر. لذا هر خدمتی که مشتری با متخصص انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل بین متخصص و مشتری در نظر گرفته شود.

 

۱۷-۲- خدمات(خدمات اوسا؛اوسا) ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت(خدمات اوسا؛اوسا) کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می‌پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و(خدمات اوسا؛اوسا) مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

 

۱۸-۲- کاربر مشتری می پذیرد که اسناد، مدارک و اشیای مهم و گرانبهای خود اعم از طلا، ارز، جواهرات و سایر اشیای قیمتی خود را بدون مواظبت در معرض کاربر(خدمات اوسا؛اوسا) قرار ندهد و بر نگهداری آنها نظارت داشته باشد. همچنین قبل از خروج متخصص تمامی لوازم منزل خود را کنترل نموده و هرگونه کاستی احتمالی را قبل از ترک متخصص اطلاع دهد. ۱۹-۲- متخصص(خدمات اوسا؛اوسا) بدیهی است که می پذیرد در حفظ و نگهداری تمامی اشیای منزل مشتری نهایت تلاش خود را بکند و در صورت هرگونه آسیب باید خود جوابگوی مشتری باشد.

 

۲۰-۲- کاربران پذیرفته اند که(خدمات اوسا؛اوسا) به عنوان یک نرم افزار عمل کرده و دو طرف را به هم معرفی و مرتبط می نماید. مسئولیت هرگونه آسیب به اموال طرفین بر عهده فرد خاطی بوده و طرفین می توانند در مراجع ذی صلاح حقوقی و قضایی علیه یکدیگر اقامه دعوی نمایند.

 

ماده ۳ ; حساب کاربری ۱-۳- کاربر با ثبت نام در سرویس (خدمات اوسا؛اوسا) می‌پذیرد که قوانین و مقررات(خدمات اوسا؛اوسا) را به صورت کامل مطالعه کرده و پذیرفته است. این قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند، استفادۀ مستمر کاربران از(خدمات اوسا؛اوسا) به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

 

۲-۳- برای استفاده از(خدمات اوسا؛اوسا) لازم است که هر کاربر یک حساب کاربری در اپلیکیشن(خدمات اوسا؛اوسا) بسازد. تنها افرادی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در(خدمات اوسا؛اوسا) کنند. برای استفاده از(خدمات اوسا؛اوسا) کاربر باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در نرم‌افزار(خدمات اوسا؛اوسا) ثبت کند ۳-۳- کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) وارد کند.

 

۴-۳- هر فرد تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان مشتری در(خدمات اوسا؛اوسا) داشته باشد.

 

۵-۳- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص در(خدمات اوسا؛اوسا) یا سایر خدمات مربوط به(خدمات اوسا؛اوسا) انجام می‌شود به عهدۀ کاربر است.

 

۶-۳- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر است. در صورت مفقود یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ کاربر خواهد بود. ۷-۳- کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند.

 

۸-۳- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از سرویس، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ سرویس به کاربر خودداری کند.

 

‌ماده ۴ – هزینه‌ها و پرداخت ۱-۴- کاربر می پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که کاربر به(خدمات اوسا؛اوسا) می‌پردازد وجود ندارد .

 

۲-۴- کاربر می‌پذیرد هزینۀ سرویس از قبل از طرف(خدمات اوسا؛اوسا) مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ سرویس نمی‌تواند داشته باشد.

 

۳-۴- پرداخت هزینۀ سرویس فقط از طریق روش‌هایی که توسط(خدمات اوسا؛اوسا) مشخص می‌شود، می تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از پرداخت اعتباری از داخل برنامۀ موبایل، پرداخت اینترنتی برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی به متخصص.

 

۴-۴- کاربر می‌پذیرد هزینۀ سرویس ارائه شده ممکن است بسته به ویژگی‌های سرویس ارائه شده از جمله نوع سرویس، زمان سرویس، مکان سرویس یا عوامل دیگر متغیر باشد.

 

۵-۴- کاربر می‌پذیرد که باید هزینۀ خدمت را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامه(خدمات اوسا؛اوسا) جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامه(خدمات اوسا؛اوسا) یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق اپلیکیشن فراهم نشود مشتری همچنان موظف به پرداخت هزینه خدمت خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی مشتری با دفتر شرکت(خدمات اوسا؛اوسا) یا روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که مشتری به هر دلیلی از جمله مشکلات اپلیکیشن پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ خدمت را از اعتبار کاربر در(خدمات اوسا؛اوسا) کسر کند.

 

۶-۴-کاربر می‌پذیرد هیچوقت درخواست به(خدمات اوسا؛اوسا) ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از سرویس (خدمات اوسا؛اوسا) را داشته باشد. کاربر مشتری اگر پس از ارسال درخواست سفر و پذیرش درخواست توسط یک متخصص ، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان محل انجام خدمت در زمان مشخص حضور پیدا نکند و متخصص(خدمات اوسا؛اوسا) اگر پس از قبول یک درخواست، درخواست را لغو کند یا پس از پذیرش درخواست در مکان مشخص شده به عنوان محل انحام خدمت حضور پیدا نکند شرکت می تواند بعلت عدم رعایت مقررات(خدمات اوسا؛اوسا) که منجر به عدم رعایت شهرت و اعتبارکاری او خواهد شد، هزینه‌ای به تشخیص خود به عنوان جریمه از اعتبار آنها کسر یا از کاربران وصول کند.

 

۷-۴- مشتری می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در ابزار متخصص در نتیجه استفاده از سرویس با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعمیر، تعویض و غیره به عهده وی خواهد بود. در چنین مواردی(خدمات اوسا؛اوسا) حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب(خدمات اوسا؛اوسا) مشتری کسر یا از وی وصول کند.

 

۸-۴- متخصصین(خدمات اوسا؛اوسا) متعهد می شوند که تقاضای هیچ گونه وجهی علاوه بر مقدار از پیش اعلام شده توسط نرم افزار نداشته باشند و هرگونه مطالبه وجه اضافه به هر عنوان ربطی به سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) ندارد.

 

۹-۴- کاربر مشتری نیازی به پرداخت هر گونه وجه اضافه به هر عنوان از قبیل کمک بلاعوض یا قرض و غیره ندارد و پرداخت اضافی به انتخاب شخصی او بوده و ربطی به(خدمات اوسا؛اوسا) ندارد.(خدمات اوسا؛اوسا) این پرداخت اضافه را به هیچ عنوان تایید یا تشویق نمی کند و از کاربر مشتری می خواهد که این موارد را حتما به(خدمات اوسا؛اوسا) اطلاع دهد. ‌‌ماده ۵ – مسئولیت کاربران(خدمات اوسا؛اوسا) ۱-۵- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران مشتری و متخصص که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام انجام خدمت) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربر) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و(خدمات اوسا؛اوسا) هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و(خدمات اوسا؛اوسا) می‌تواند ضمن غیر فعال کردن متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی(خدمات اوسا؛اوسا) بعمل آورد.

 

۲-۵- هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار(خدمات اوسا؛اوسا) شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و(خدمات اوسا؛اوسا) حق غیر فعال نمودن کاربر و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.

 

۳-۵- متخصصین(خدمات اوسا؛اوسا) متعهد می‌شوند حتما از قطعات مورد تایید سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) استفاده نمایند و مهم است تنها از علایم و اقلام سازمانی استفاده کنند که توسط(خدمات اوسا؛اوسا) تهیه و در اختیار انها گذاشته شده است (لباس کار یا ابزار نظافت) و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران مشتری و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ متخصص بوده و در صورت لزوم(خدمات اوسا؛اوسا) به قطع سرویس با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به(خدمات اوسا؛اوسا) خواهد بود.

 

۴-۵- مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات کشوری برعهدۀ متخصصین(خدمات اوسا؛اوسا) است. ماده ۶ ;

 

مسئولیت(خدمات اوسا؛اوسا) ۱-۶-(خدمات اوسا؛اوسا) با تمام امکانات خود از جمله واحدهای خدمات مشریان ۲۴ ساعته، واحد صدای مشتریان و میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائۀ و استفادۀ خدمات(خدمات اوسا؛اوسا) بین کاربران و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

 

۲-۶-(خدمات اوسا؛اوسا) با استفاده از نظارت‌های خود تلاش می‌کند سرویس با کیفیت به کاربران، سلامت ، زمان ارائۀ سرویس و یا کیفیت و سلامت محصولاتی که با استفاده از سرویس‌های(خدمات اوسا؛اوسا) خریداری شود ارائه دهد. ۳-۶-(خدمات اوسا؛اوسا) تلاش خود را جهت استفاده از سرویس ارائه شده توسط کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.

 

۴-۶- تمامی اطلاعات کاربران بعنوان اطلاعات محرمانه نزد(خدمات اوسا؛اوسا) محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح.

 

۵-۶- چنانچه هر یک از کاربران(خدمات اوسا؛اوسا) در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق واحدهای خدمات مشتریان ۲۴ ساعته و صدای مشتریان(خدمات اوسا؛اوسا) مطرح و(خدمات اوسا؛اوسا) پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

 

۶-۶- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات (خدمات اوسا؛اوسا) و استفاده از اپلیکیشن های مشتری و متخصص، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط(خدمات اوسا؛اوسا) در اپلیکیشن قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات(خدمات اوسا؛اوسا) آشنا شوند. همچنین همکاران ما در واحد خدمات مشتریان به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سؤال کاربران هستند. ‌ماده ۷ – شرایط وسائل همراه کاربر بشرح زیر است:

 

۱-۷- وسایلی که مشتری نباید در محل داشته باشد عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو.

 

۲-۷- وسایلی که متخصص نباید در محل داشته باشد عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو، هر گونه سلاح گرم و سرد و مواد مخدر و مشروبات الکلی و هر مواد دیگری که نامتعارف یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

۳-۷- درخواست خدمت بدون حضور مشتری (مالک یا مستاجر یا وکیل ایشان) توسط کاربر(خدمات اوسا؛اوسا) ممنوع است و کاربر حق درخواست و انجام خدمت را نخواهد داشت، در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت‌های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و(خدمات اوسا؛اوسا) حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند. ‌ماده ۸ ; موارد فنی ۱-۸- کاربر حق ندارد هیچ‌گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای(خدمات اوسا؛اوسا) شامل دیکامپایل (Decompile) ، مهندسی معکوس (Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

 

۲-۸- کاربر مجاز نیست با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار(خدمات اوسا؛اوسا) یا در روش ارائۀ سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

 

۳-۸- کاربر حق ندارد برنامه یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی سرویس اجرا کند.

 

۴-۸-کاربر حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) یا سرویس های مرتبط با(خدمات اوسا؛اوسا) انجام دهد.

 

‌ماده ۹ ; محتوای تولید شده توسط کاربران خدمات اوسا؛اوسا ممکن است گاهی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، برنامه موبایل و یا سایر بخش‌های این سرویس عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در سرویس ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود اما با ثبت آنها در سرویس‌های مرتبط به(خدمات اوسا؛اوسا) کاربران این حق را به(خدمات اوسا؛اوسا) می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین(خدمات اوسا؛اوسا) مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند. ‌ماده ۱۰ ; قطع سرویس خدمات اوسا؛اوسا در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (متخصص(خدمات اوسا؛اوسا) یا مشتری) می‌تواند برای شرکت یا سایر مشتریان یا متخصصین خطرناک باشد یا مطلوب نباشد حق حذف دسترسی کاربر مذکور به سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) را دارد.

 

‌ماده ۱۱ ; توافق از راه دور ۱-۱۱-کاربر توافق می‌کند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به(خدمات اوسا؛اوسا) ، از طریق سیستم رایانه‌ای(خدمات اوسا؛اوسا) بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.

 

۲-۱۱- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربر برعهدۀ کاربر بوده و کاربر ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

 

۳-۱۱- کاربر می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف(خدمات اوسا؛اوسا) به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

 

۴-۱۱- کاربر با عضویت در سرویس(خدمات اوسا؛اوسا) قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سیستم رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.