/
/
اهداف نقشه برداری چیست ؟ و نقشه بردار چه وظایفی دارد ؟

اهداف نقشه برداری چیست ؟ و نقشه بردار چه وظایفی دارد ؟

نوشته شده توسط مجتبی اسداله زاده در تاریخ 1399/09/08 در دسته سایر
یکی از اصلی ترین و اولیه ترین کار ها برای ساخت و ساز ،نقشه برداری است.نقشه بردار با دستگاه مخصوص نقشه برداری ،نقشه را درست می کند و بعد شروع به کار انجام می شود.در این مطلب در مورد نقشه بردار بیشتر صحبت می کنیم.

نقشه بردار

 

نقشه برداری چه اهدافی دارد ؟

 

نقشه ها با دوهدف ساخته می شوند که تک منظوره و چند منظوره می باشد.نقشه های چند منظوره برای هدف های مختلف به کار برد و حتی کاربران مختلفی آن را می سازند.نمونه های آن ها را نقشه های توپوگرافی می گویند.

نقشه های تک منظوره برای انجام دادن کار های خاصی به کار می رود.مانند نقشه های توزیع جمعیت و نقشه های آماری و نقشه های خاک شناسی...

بخوانید   هر آنچه که باید در مورد فیلمبرداری باید بدانیم ؟

 

نقشه بردار چه وظایفی دارد ؟

 

تعیین کردن اندازه و شکل های زمین و بررسی کردن همه ی داده های مورد نیاز برای مشخص کردن اندازه زمین و موقعیت آن و شکل زمین و عوارض هر قسمتی از زمین و نمایش دادن تغییراتی که در آن ایجاد می شود.

موقعیت یابی کردن اشیاها در قسمت های مختلف زمین و نمایش دادن عوارض های فیزیکی و ساختارها و کارهایی که مهندسان انجام می دهند

توسعه دادن و آزمایش کردن و تنظیم کردن سنسورها و سیستم ها و وسایل ها برای اهداف های نقشه برداری

جمع آوری کردن و استفاده کردن از اطلاعات های مکانی از فواصل نزدیک و تشکیل دادن تصویرهای هوایی و ماهواره ای و اتوماسیون ها

تعیین کردن موقعیت های مرزی زمین ها چه زمین عمومی و چه زمین های شخصی.تعیین کردن مرزهای ملی و بین المللی  و ثبت کردن آن ها با مجوزهای مناسب

طراحی کردن و ایجاد و اداره کردن اداره ی سیستم های اطلاعات جغرافیایی و جمع آوری کردن و ذخیره و تحلیل و مدیریت و نمایش و توزیع دادن داده های موردنظر

تحلیل کردن و تفسیر کردن و به تصویر نشان دادن داده های بدست آمده

مطالعه کردن محیط های طبیعی و اجتماعی و بررسی کردن منابع زیر زمینی و دریایی و به کارگرفتن داده ها در برنامه ریزی کردن توسعه های شهری و روستایی و منطقه ای به کاربرده می شود.

برنامه ریزی کردن و توسعه دادن زمین

بررسی و ارزیابی کردن ارزش زمین ها

 

رشته ی نقشه برداری چه درس های تخصصی دارند ؟

 

راه سازی و تئوری خطاها و تعدیل و سرشکنی و نقشه برداری زمینی و نقشه برداری مسیر و فتوگرامتری و کارتوگرافی و هیدروگرافی و کاداستر و سنجش از دور و ژئودزی فیزیکی و زمین شناسی و نجوم ژئودتیک و شهر سازی و پروژه و کارآموزی های مربوط به رشته نقشه برداری.

افرادی که در این رشته تحصیل می کنند می توانند تا دکتری ادامه تحصیل دهند.دکتری این رشته نقشه برداری در رشته هایی مانند نقشه برداری سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و ترابری و وزارت نفت و سازمان آب و سازمان بنادر و کشتی رانی و اداره ی جغرافیایی ارتش و سپاه و ...

 

فارغ التحصیلان رشته نقشه برداری چه توانایی هایی دارند ؟

 

همکاری کردن عملیات های نقشه برداری مانند اندازه گیری و مترکشی و نصب کردن نشانه ها

مستند ساختن نقشه های تعیین شده

تعیین کردن تجهیزات و ابزارهای موردنیاز نقشه برداری

اجرا کردن عملیات های کارتوگرافی و رسم کردن آن با دست

انجام دادن عملیات هایی مانند هیدروگرافی و ژئودزی

نظارت و بررسی کردن کارهای نقشه برداری

به کارگیری نرم افزارهای کامپیوتری مربوط به نقشه برداری

 

چه شغل های دیگری با شغل نقشه برداری ارتباط نزدیکی دارد ؟

 

اداره راه و ترابری

اداره آب

اداره برق

شرکت راه آهن

اداره جهاد کشاورزی

دفترهای فنی اداره ها

دفتر های فنی سازمان ها

اداره ثبت و اسناد

اداره آموزش و پرورش

اداره آموزش فنی و حرفه ای

شرکت نفت

 

نقشه ها دارای انواع مختلفی می باشد که شامل موارد زیر است

 

نقشه های خطی

نقشه های عکس

نقشه با کمک تصویرهای ماهواره ای

 

 نقشه برداری ژئودزی که همان نقشه برداری زمینی می باشد

 

که این نوع نقشه برداری برای تعیین کردن و بررسی کردن شکل و ابعاد زمین و عوارض های مربوط به سطح زمین به کار برده می شود.

 

نقشه برداری توپوگرافی که همان مکان نگاری می باشد

 

نشان دادن شکل زمین و محاسبه و اندازه گیری کردن مساحت و ارتفاع زمین ها را می گویند.و مهم ترین هدف در این نقشه برداری تهیه کردن نقشه های مربوط به ارتفاع می باشد.

فتو گرامتری چیست:تهیه کردن نقشه با کمک عکس برداری های زمینی و هوایی و ماهواره ای را می گویند.

 

نقشه برداری کارتوگرافی که همان نقشه نگاری است:

 

مرحله های رسم کردن نقشه ها را می گویند.

 

سامانه اطلاعات جغرافیایی چیست ؟

 

در این سیستم ها همه ی اطلاعات جمع می شود و دسته بندی می شوند و این سامانه ها کاربرد های زیادی دارند که شامل ذخیره کردن و بازیابی کردن و پردازش کردن داده ها می باشد.

 

سنجش از دور چیست ؟

 

جمع کردن اطلاعات از عوارض های مربوط به زمین بدون اینکه تماس فیزیکی داشته باشد.

 

کاداستر یا پارسل مپ چیست ؟

 

این نقشه برداری ثبتی می باشد.و این نقشه برداری ارزش حقوقی دارد.

نقشه برداری هیدروگرافی که همان آب نگاری می باشد چیست:

برای تهیه کردن نقشه ها و داده های مکانی از ژرفای آب ها به کار برده می شود.

 

نقشه برداری مسیر چیست ؟

 

برای طراحی کردن مسیرها به کار می رود که شامل راه و راه آهن و کانال کشی را شامل می شود.

 

نقشه برداری زیر زمینی چیست ؟

 

این نقشه برداری به برداشت و نقشه های مربوط به تونل و معادن می پردازد.

 

نقشه برداری هیدروگرافی چیست ؟

 

از نقشه برداری هیدروگرافی برای تعیین کردن عمق دریاها و رودخانه ها به کار برده می شود.برای تعیین کردن لوله های نفت و گاز در عمق دریاها و به وجود آوردن اسکله های جدید و ایجاد کردن بندرها و استفاده کردن درست از دریاچه و سد کاربرد دارد.

 

نقشه برداری نظامی چیست ؟

 

برای تهیه کردن نقشه های مربوط به استراتژیکی می باشد.

 

نقشه برداری ثبتی چیست ؟

 

برای تعیین کردن مساحت قطعه ها و مستغلات و زمین ها به کار برده می شود.

 

نقشه برداری شهری چیست ؟

 

برای تهیه کردن طرح های شهری استفاده می شود.

 

*مهندس نقشه بردار کیست ؟

 

به فردی گفته می شود که به جمع آوری کردن اطلاعات و آماده کردن آن ها و ذخیره سازی و پردازش کردن اطلاعات به دست آمده و مدیریت کردن اطلاعات و تحلیل و تفسیر کردن آن ها و تلفیق کردن و بازیابی کردن و انتقال داده های مکان می پردازند.

نظر خود را بیان کنید

نظرات ()