/
/
دلایل لرزش لباسشویی و راهکارهای رفع آن

دلایل لرزش لباسشویی و راهکارهای رفع آن

نوشته شده توسط مجتبی اسداله زاده در تاریخ 1402/12/09 در دسته تعمیر لوازم خانگی
آیا لرزشِ لباسشویی آرامشِ خانه را از شما گرفته است؟ با مطالعه این مقاله، عللِ لرزشِ لباسشویی و راهکارهایِ رفعِ آن را به طورِ کامل خواهید آموخت. از تراز کردنِ دستگاه تا تعویضِ قطعاتِ معیوب، همه چیز را در این مقاله خواهید یافت.

ماشین لباسشویی، یار همیشگیِ خانه‌های امروزی است که با لرزش‌های گاه و بی‌گاه خود، می‌تواند آرامشِ خانه را به هم بریزد. لرزش لباسشویی، نه تنها آزاردهنده است، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از یک مشکلِ جدی در دستگاه باشد. در این مقاله، به بررسیِ علل لرزش لباسشویی و راهکارهایِ رفعِ آن می‌پردازیم.

 

دلایلِ لرزشِ لباسشویی

 

 • عدم تعادل بار: توزیع نامناسبِ لباس‌ها در دیگ، می‌تواند باعثِ لرزشِ شدیدِ لباسشویی در حینِ چرخش شود.

 • تراز نبودنِ دستگاه: اگر پایه‌هایِ لباسشویی تراز نباشند، دستگاه در حینِ کار لرزش خواهد داشت.

 • خرابیِ کمک‌فنرها: کمک‌فنرها، لرزش‌هایِ دیگ را جذب می‌کنند. خرابیِ آنها می‌تواند باعثِ لرزشِ شدیدِ دستگاه شود.

 • مشکلاتِ مربوط به تسمه: شل شدن یا پارگیِ تسمه، می‌تواند باعثِ لرزشِ لباسشویی شود.

 • آسیب‌دیدگیِ بلبرینگ‌ها: بلبرینگ‌ها، دیگِ لباسشویی را نگه می‌دارند. خرابیِ آنها می‌تواند باعثِ لرزشِ شدیدِ دستگاه شود.

 • فیلترِ مسدود شده: انسدادِ فیلترِ تخلیه، می‌تواند باعثِ عدم تخلیهِ صحیحِ آب و لرزشِ لباسشویی شود.

 

راهکارهایِ رفعِ لرزشِ لباسشویی

 

 • متعادل کردنِ بار: لباس‌ها را به طورِ مساوی در دیگِ لباسشویی پخش کنید.

 • تراز کردنِ دستگاه: از تراز برایِ تراز کردنِ پایه‌هایِ لباسشویی استفاده کنید.

 • بررسیِ کمک‌فنرها: در صورتِ خرابیِ کمک‌فنرها، آنها را تعویض کنید.

 • بررسیِ تسمه: تسمه را بررسی کنید و در صورتِ نیاز، آن را تعویض یا سفت کنید.

 • بررسیِ بلبرینگ‌ها: در صورتِ آسیب‌دیدگیِ بلبرینگ‌ها، آنها را تعویض کنید.

 • تمیز کردنِ فیلتر: فیلترِ تخلیه را به طورِ منظم تمیز کنید.

نکاتِ مهم

 • در صورتِ عدمِ تجربه در تعمیرِ لباسشویی، از یک تعمیرکار لباسشویی مجرب کمک بگیرید.
 • استفاده از قطعاتِ یدکیِ اصل و باکیفیت، در تعمیرِ لباسشویی ضروری است.
 • برایِ افزایشِ طولِ عمرِ لباسشویی، از آن به طورِ صحیح استفاده کنید و به طورِ منظم آن را سرویس کنید.

دلایل لرزش لباسشویی

سوالاتِ متداول

1. لرزشِ لباسشویی در حینِ آبگیری طبیعی است؟

لرزشِ خفیفِ لباسشویی در حینِ آبگیری طبیعی است، اما لرزشِ شدید، می‌تواند نشانه‌ای از یک مشکلِ جدی باشد.

2. چگونه می‌توان از لرزشِ لباسشویی در حینِ چرخش جلوگیری کرد؟

بارِ لباسشویی را متعادل کنید، دستگاه را تراز کنید و از سالم بودنِ کمک‌فنرها، تسمه و بلبرینگ‌ها اطمینان حاصل کنید.

3. چه زمانی باید به تعمیرکار لباسشویی مراجعه کرد؟

اگر لرزشِ لباسشویی با انجامِ راهکارهایِ ساده رفع نشد، باید به تعمیرکار لباسشویی مراجعه کنید.

4. هزینهِ تعمیرِ لرزشِ لباسشویی چقدر است؟

هزینهِ تعمیرِ لرزشِ لباسشویی، به نوعِ مشکل و قطعاتِ مورد نیاز برایِ تعمیر بستگی دارد.

5. آیا می‌توان لرزشِ لباسشویی را به طورِ کامل از بین برد؟

با انجامِ راهکارهایِ پیشگیرانه و تعمیرِ به موقعِ دستگاه، می‌توان لرزشِ لباسشویی را تا حدِ زیادی کاهش داد.

نظر خود را بیان کنید

نظرات ()